Gestoria administrativa

Som Gestors Administratius per a La Bisbal i Palafrugell

Departament que complementa els serveis oferts per DP Grup. Contribueix a poder oferir-li un servei integral, al donar assessorament i gestió a les problemàtiques empresarials, professionals, i d’altres de particulars no incloses específicament en les altres àrees. Aquesta àrea, s’ocupa de la correcta tramitació d’una gran varietat de documentació en entitats tant públiques com privades.

Serveis:

· Inici d'activitats: tràmits davant organismes públics, capitalització atur, subvencions...

· Registre de la propietat.

· Cadastre: canvi titularitat, obra nova...

· Marques i noms comercials.

· Vehicles: matriculacions, targetes de transport, canvis de nom...

· Certificats d'organismes oficials: últimes voluntats, naixement...

· Assessorament en protecció de dades.