Assessoria Fiscal

Assessors Fiscals per a empreses i particulars a La Bisbal i Palafrugell

L’assessorament legal en l’aplicació de les lleis tributàries a l’empresa i al particular, i el compliment formal de les diverses obligacions fiscals és la finalitat d'aquest departament. Estudiem cada cas de forma personalitzada per a oferir seguretat i informar de les repercussions que pot tenir qualsevol decisió, aconsellant la millor opció per obtenir el més gran estalvi fiscal dins de la legalitat, alhora que, en representació seva, formalitzem totes les declaracions davant els organismes responsables.

Us oferim assessorament en:

· Impost sobre la renda de persones físiques.

· Activitat en règim d'estimació directa simplificada.

· Impost de societats.

· Impost sobre el valor afegit.

· Activitat en règim d'estimació directa simplificada.

· Activitat en règim d'estimació objectiva (mòduls).

· Pagaments fraccionats dels impostos.

· Declaracions recapitulatives i informatives.

· Import de successions i donacions.

· Impost sobre transmissions patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentals (ITP i AJD).

· Impost sobre activitats econòmiques.

· Inspeccions i requeriments tributaris.

· Tramitació i presentació de recursos tributaris i demés gestions tributàries.

· Auditories fiscals.