Assessoria Laboral

Assessors laborals per a empreses a La Bisbal i Palafrugell

Departament encarregat d'oferir a la empresa i al treballador un assessorament complet en temes laborals i de seguretat social. Ens encarreguem de fer els tràmits més “normals” de la seva empresa: les nòmines de cada mes, contractes i butlletins de cotització a la seguretat social. I ens encarreguem també dels casos més “especials”: acomiadaments, ERO’s, reclamacions laborals, etc. : estudiem cada cas segons les circumstàncies i aconsellem sempre la solució legal més beneficiosa per a vostè.

Us oferim assessorament en:

· Confecció de totes les fulles de salaris (nòmina): cada mes, pagues extraordinàries i endarreriments conveni.

· Confecció i presentació dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.

· Confecció i presentació d'altes i baixes a la Seguretat Social de treballadors.

· Redacció de tot tipus de contractes laborals conforme la legislació vigent (aprenentatge, pràctiques, temporal, eventual, a temps parcial, indecinit...) i presentació a l'OTG..

· Sol·licitud afiliació del treballador quan no hi hagi estat mai assegurat.

· Confecció i presentació de tot tipus de pròrrogues dels contractes laborals.

· Tramitació dels partes de baixa i alta de treballadors per malaltia comuna; partes per accident laboral..

· Confecció i presentació del model 111 (retencions a compte de l'IRPF) i model 10 (resum anual).

· Confecció de certificats d'empresa (cotització) pel treballador.

· Confecció certificat per l'IRPF de cada treballador i declaració jurada situació familiar.

· Confecció de cartes i notificacions als treballadors, per sancions disciplinàries, avisos, acomiadaments, etc.

· Cartes a treballadors comunicant fi contracte.

· Càlcul i confecció de quitances. Redacció i presentació d'escrits de contestació a possibles comunicacions, notificacions o requeriments de la Seguretat Social.

· Aportació de documentació a Inspeccions de Treball i defensa.

· Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO).

· Actes de Conciliació davant el CEMAC.

· Reclamacions davant els Jutjats del Social.

· Així mateix, li oferim un assessorament laboral general i ampli per a tot tipus de consultes (personals, telefòniques o e-mail).